Wspólnota dla Dobrostanu

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu powstało aby wspierać realizację polskich projektów bogacenia Polaków i odzyskania suwerenności Polski.

  1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
  2. Cele Stowarzyszenia to:
  • Działanie na rzecz zdrowia obywateli rozumianego jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu
  • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny prawa naturalnego, ochrony zdrowia i środowiska, zdrowych stosunków społecznych, zdrowej gospodarki i zdrowego pieniądza, oraz wzajemnego szacunku wśród członków społeczeństwa
  • Promocja i popieranie zdrowych sieci społecznych służących tworzeniu wspólnego dobrostanu
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi likwidacją patologii w dziedzinie polityki, prawa, ochrony zdrowia i środowiska, gospodarki, z jednoczesnym wspieraniem i tworzeniem nowych strategii i sposobów postępowania dla wytworzenia prostego i przejrzystego prawa, nowych zasad współpracy społeczeństwa i rozwijania gospodarki, zapewnienia każdemu obywatelowi poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony społeczności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *