Projekty

Kopalnia Krupiński
Przywrócimy śwetność kopalni Krupiński
Kopalnia Krupiński na skutek matactw została postawiona w stan likwidacji.

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu wspiera polskie projekty służące uzdrawianiu sytuacji w Polsce i bogaceniu Polaków.

Pierwszym projektem jaki wspieramy jest przejęcie kopalni Krupiński pod zarząd Spółdzielni KWK Wspólnota, tak, aby najlepszą w Polsce kopalnię podźwignąć ze stanu upadłości i uzyskać z niej 2 biliony złotych dochodu, który będzie rozdystrybuowany na uczestników sieci i członków crowdfundingu.