O nas

Stronę prowadzi

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu

 

  1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
  2. Cele Stowarzyszenia to:
  • Działanie na rzecz zdrowia obywateli rozumianego jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu
  • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny prawa naturalnego, ochrony zdrowia i środowiska, zdrowych stosunków społecznych, zdrowej gospodarki i zdrowego pieniądza, oraz wzajemnego szacunku wśród członków społeczeństwa
  • Promocja i popieranie zdrowych sieci społecznych służących tworzeniu wspólnego dobrostanu
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi likwidacją patologii w dziedzinie polityki, prawa, ochrony zdrowia i środowiska, gospodarki, z jednoczesnym wspieraniem i tworzeniem nowych strategii i sposobów postępowania dla wytworzenia prostego i przejrzystego prawa, nowych zasad współpracy społeczeństwa i rozwijania gospodarki, zapewnienia każdemu obywatelowi poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony społeczności

 

Regulamin stowarzyszenia Wspólnota dla Dobrostanu

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu z siedzibą w Ząbkach przy ul. Okrzei 15, 05-091 Ząbki, zarejestrowane w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych strostwa wołomińskiego pod numerem 37, REGON 380724887 NIP 1251678378.

Kontakt

Email: info@wspolnotapl.pl

Tel: 222197384

 

Działania stowarzyszenia Wspólnota dla Dobrostanu można wspierać poprzez darowizny na cele statutowe.

Dane do przelewu

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA DLA DOBROSTANU, ul. Okrzei 15 05-091 Ząbki

Bank PKO SA konto bankowe nr 33102010420000890203956760

w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego

 

Polityka prywatności

 

Polityka plików cookies