Manifest

Mamy już 21 wiek, a struktury naszego kraju i reguły życia społecznego mamy z dziewiętnastego wieku.

W  wieku dziewietnastym w większości ludzie nie umieli czytać i pisać oraz nie mieli dostepu do informacji.

Obecnie przy wykorzystaniu Internetu i nowoczesnych technologii każdy członek narodu polskiego może sprawować władzę bezpośrednio, a pomimo tego władza nie jest sprawowana przez naród a przez wybraną, małą grupkę przedstawicieli.

Małą grupką przedstawicieli mogą manipulować wrogowie naszego kraju i doprowadzić do sytuacji, gdzie każda ustawa i każda decyzja rządu uderza w prawa człowieka i interes każdego Polaka.

Mamy w RP konstytucję, która jest ignorowana zarówno przez władzę wykonawczą, ustawodawczą jak i sądowniczą, nie możemy więc mówić w przypadku Polski o państwie prawa.

W związku z tym proponujemy Polakom stworzenie sieci, którą będą rządzić reguły wypracowane przez całą społeczność tak, aby prawo służyło ludziom i nic nie stało na przeszkodzie do współpracy i bogacenia się.

 

Reguły sieci:

  • Tako drugiemu czyń, jako chcesz, aby Tobie czyniono.
  • Najważniejsze są prawa człowieka, czyli wolność robienia wszystkiego bez krzywdzenia kogoś innego.
  • Każdy ma niezbywalne prawo bogacenia się.

 

Zasady uczestnictwa:

  • Uczestnikiem może być każdy Polak.

 

W epoce obfitości przestała mieć rację bytu potrzeba zabierania dóbr innym. Najwyższy czas, żeby ludzie uświadomili sobie, że mogą się bogacić poprzez wspieranie bliźniego swego i kooperację.  Jeśli pomogę mojemu bliźniemu się wzbogacić to bogactwo wróci do mnie.