Author: Wspólnota PL

W Sejmie RP 0

Sieć społecznościowa Polaków

Obudzeni Polacy widzą wyraźnie, że obecne prawo i system społeczny nie chronią interesów narodu ani nie zapewniają demokracji.  Wroga Polakom światowa oligarchia finansowa przejęła polskie banki i emisję polskiej złotówki, ma więc możliwość dyktowania...

Na zjeździe patriotów polskich 0

Kopalnia Krupiński

Kopalnia Krupiński została postawiona w stan likwidacji na początku 2017 roku. Jest najnowocześniejszą kopalnią w Polsce, a jej najbogatszy pokład 405 może przynieść 2 biliony dochodu przy wdrożeniu technologii gazowania węgla. Szefowie NSZZ Solidarność...

0

Wspólnota dla Dobrostanu

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu powstało aby wspierać realizację polskich projektów bogacenia Polaków i odzyskania suwerenności Polski. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. Cele Stowarzyszenia to: Działanie na rzecz zdrowia obywateli rozumianego...